Grupa Orlen – główny gracz na polskim rynku paliw

Grupa Orlen w drugim kwartale 2021 roku zanotowała przychody ze sprzedaży w wysokości 29 423 mln PLN. Daje to 73% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem, czyli drugim kwartałem 2020 roku. Wtedy koncern wykazał 17 010 mln PLN przychodu. Jednocześnie w tym samym czasie koncern zaraportował 633% wzrostu zysku netto (aż do 2 243 mln PLN) oraz 6% wzrost długu netto. Dobrze wyglądają wskaźniki wzrostu kapitału własnego (o 8%, do poziomu 45 420 mln PLN) oraz aktywów (16% wzrost, do poziomu 95 892 mln PLN). Drugi kwartał 2021 roku  Grupa Orlen zakończyła z rekordowym wynikiem operacyjnym EBITDA LIFO, którego poziom wynosił 3,2 mld PLN. Oznacza to wzrost aż o 1,2 mld zł w porównaniu z drugim kwartałem 2020 roku. Wyniki finansowe  w głównej mierze uzależnione są od popytu na paliwa i produkty paliwo-pochodne. Popyt ten z kolei powiązany jest z cenami, po których koncern gotowy jest je sprzedawać, jak również z siłą nabywczą konsumentów.

©www.orlen.pl

Segment energetyki i petrochemii miały największy wpływ na wyniki całej grupy Orlen. Przychody z zagranicy stanowią połowę sprzedaży grupy.

Z ciekawostek nową gałąź segmentu petrochemicznego będzie stanowił recykling oraz biomateriały. Do 2030 roku Grupa Orlen zamierza osiągnąć moce w recyklingu – głównie z plastików – na poziomie do 0,4 mln ton.

Transformacja Grupy Orlen w kierunku przedsiębiorstwa multienergetycznego będzie oparta o energetykę odnawialną i gazową, własne wydobycie węglowodorów, efektywną, niskoemisyjną produkcję rafineryjno-petrochemiczną oraz zintegrowaną ofertę dla klientów indywidualnych. Do 2030 roku Grupa ORLEN zamierza przeznaczyć na inwestycje łącznie sumę 140 mld PLN.

Kolejną ciekawostką jest iż PKN Orlen wdroży w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku nowoczesną technologię uwodornienia olejów roślinnych (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil). To innowacyjne a zarazem ekologiczne rozwiązanie, zgodne ze strategią ORLEN 2030, umocni pozycję grupy na rynku biopaliw. Realizacja tej inwestycji planowana jest w połowie 2024 roku, a jej wartość szacuje się na około 600 mln PLN.

PKN Orlen jak lider projektu wraz z 24 innymi podmiotami, podpisał list intencyjny, w sprawie utworzenia Mazowieckiej Doliny Wodorowej. Wodór tam produkowany będzie wykorzystywany między innymi w transporcie, energetyce, rolnictwie i gospodarce komunalnej. Zaangażowanie Orlenu w rozwój paliw alternatywnych potwierdza tylko dążenie PKN Orlen do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku. Miejmy nadzieję, że uniezależni nas to w pewnym stopniu od ropy.

Czy 6 zł za litr benzyny to dopiero początek?

Średnie detaliczne ceny benzyny PB98 w połowie października 2021 roku przekroczyły magiczną granicę 6 zł za litr, plasując się na poziomie 6,09 zł na rynku krajowym. Jednocześnie, ceny hurtowe PB98 od największego polskiego dostawcy krajowego przekroczyły granicę 5 000 PLN za m3. Osiemnastego października oferowana przez  płocki koncern cena paliwa wynosiła 5079 PLN za m3. Podobne zwyżki cen obserwować można dla olejów napędowych i opałowych, zarówno na polskich jak i europejskich stacjach. Od połowy 2020 roku można zauważyć iż ceny ciągle idą w górę, można to skorelować z otwarciem światowej gospodarki po pierwszej fali koronawirusa.

Dlaczego Opec i Opec + nie są zainteresowane zwiększaniem wydobycia ropy?

Cena paliwa w pierwszym rzędzie jest pochodną cen rynkowych, które obecnie osiągają najwyższe notowania w przeciągu trzech ostatnich lat. 15go października baryłka ropy Brent wyceniana była po $84,86, notując ósmy nieprzerwany tydzień wzrostów notowań giełdowych. Analitycy giełdowi widzą w tym trendzie reakcję rynków na decyzję krajów OPEC+, które nie zdecydowały się na kolejne zwiększenie produkcji paliw pomimo wyraźnego wzrostu zapotrzebowania na surowce towarzyszącemu popandemicznemu ożywieniu gospodarczemu obecnego roku. Państwa członkowskie Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową są bowiem zadowolone z obecnego poziomu cen i zakładają iż wzrost cen gazu ziemnego w płynie zmusi użytkowników do przerzucenia się na produkty naftowe. Wpłynie to z kolei na wzrost popytu na ich ropę.

Tu należy podkreślić iż trzeba być ostrożnym w bezpośrednim odnoszeniu ceny paliw do ceny ropy jako surowca. Wynika to z tego iż ropę kupuje się oficjalnie za dolary, więc dochodzi czynnik walutowy. Inny będzie zatem koszt zakupu ropy przy kursie dolara po dwa, trzy bądź cztery złote. A notowania mogą ulegać takim zmianom.

Z czego wynika cena paliwa?

Jednocześnie warto zauważyć iż cena ropy nie jest jedyną składową detalicznej ceny paliwa. W dużym bowiem stopniu cena produktu uzależniona jest od opłat dodatkowych, zarówno marży dla rafinerii i samej stacji, jaki podatków dla państwa. Przykładowo cena 1 litra PB95 w połowie października na stacji w Polsce, to w 48% cena produktu w rafinerii (włączając w to marżę rafinerii 50 gr na litrze), ale aż w 26% akcyza, 19% VAT, 3% opłata i emisyjna i paliwowa (której 80% idzie na Fundusz Drogowy a 20% na Fundusz Kolejowy) oraz średnio w 4% marża detaliczna. Ustalanie opłat dodatkowych jest domeną państwa, dlatego w poszczególnych krajach cena paliw może się znacząco różnić. Prowadzi to do migracji między poszczególnymi państwami w celu zakupu tańszych paliw. Przykładowo różnica benzyny PB98 między niemiecką a czeską stacją paliw w połowie października 2021 roku wynosiła około 2 zł, co zachęciło wielu niemieckich konsumentów do odwiedzenia przygranicznych stacji po czeskiej stronie granicy.

Należy jednak pamiętać, że zarówno akcyza i opłata paliwowa nie mogą być dowolnie ustalane przez polski rząd. Jako kraj należący do Unii Europejskiej musimy ustanawiać minimalne wielkości opodatkowania uwzględniając legislacje Unii Europejskiej. Wszystko to jest związane z zabezpieczaniem się przez konkurencją na wewnętrznym rynku Unii, aby któryś kraj nie zaczął eksportować na większą skalę.

Źródła: www.orlen.pl, www.e-petrol.pl, www.money.pl

 

25.10.2021 17:13
Autor: zarobkimajatek