Ostatni car rosyjski – Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow

Mikołaj II znany jest głównie jako ostatni car Rosji. Jego abdykacja a następnie śmierć w 1918 roku zakończyła ponad 300-letnie panowanie dynastii Romanowów w Cesarstwie Rosyjskim. Wraz z rozstrzelaniem cara, przepadł również jego majątek, wyceniany dziś na $300 mld. Majątek ten był podobno jedną z przyczyn jego śmierci.

Do majątku carskiej rodziny należały: liczne posiadłości, wille, pałace, a także monarsze korony, tiary, berła czy jabłka. Ponadto do najsłynniejszych elementów składających się na fortunę można zaliczyć również jaja Faberge. A poza tymi bogactwami w całym majątku wyróżnia się paradne stroje, ekskluzywne zegarki, złote i platynowe spinki do włosów, tabakiery, puzderka, zbiory kamieni szlachetnych, bransolety wykonane z kamieni szlachetnych i pereł i kolie, dzieła sztuki.

Twarde łóżka i zimna woda

Mikołaj II Aleksandrowicz Romanow urodził się w 1868 roku, jako najstarszy syn przyszłego cara Aleksandra III Aleksandrowicza. Od wczesnego dzieciństwa wychowywany był jako przyszły następca tronu- Jego Cesarska Mość Wielki Książę Mikołaj Aleksandrowicz Rosyjski. Od 1881 roku, gdy jego ojciec objął władzę, Mikołaj nosił już tytuł Jego Cesarskiej Mości Cesarzewicza Rosji. Wychowywała go głównie matka, caryca Maria Fiodorowna, choć nie bez wpływów ojca, który nakazał swoim dzieciom spać na twardych łóżkach i myć się w zimnej wodzie, by mieć „normalne rosyjskie dzieci, a nie cieplarniane roślinki”.

Nadopiekuńczość ze strony matki oraz surowe wymagania ojca wyrobiły podobno w przyszłym władcy duże problemy z samodzielnym podejmowaniem decyzji. Jednocześnie, Mikołaj II jest najstaranniej wykształconym z carów rosyjskich, otrzymał wszechstronne nauki od specjalnie wyselekcjonowanych prywatnych nauczycieli.

W 1884 roku cesarzewicz złożył przysięgę na sztandar pułku kozackiego (członkostwo tytularne) i przez trzy kolejne lata odbywał służbę wojskową (włączając w to 2 miesiące spania w koszarach), awansując do stopnia porucznika. W późniejszych latach otrzymał liczne honorowe tytuły wojskowe.

Koronacja i rządy Mikołaja II

Z chwilą śmierci Aleksandra III w 1894 roku, Mikołaj II został koronowany na Cara Wszech Rosji. W czasie trwającego kilka dni święta państwowego miała przy tym miejsce tak zwana Panika na Chodynce. Półmilionowy tłum zgromadzony na festiwalu ludowym rozpoczął szturmowanie straganów z podarunkami żywnościowymi – coś w stylu dzisiejszego szwedzkiego stołu, tratując przy tym ponad 2,6 tyś. ludzi, z których 1,3 tyś. następnie zmarło.

Rządy Mikołaja II charakteryzują się niechętnym przejściem od doktryny silnej władzy centralnej prowadzonej przez poprzednika do stopniowych reform wprowadzanych pod wpływem poszczególnych wydarzeń tamtych czasów. W 1904 roku Rosja, chcąc wzmocnić swoją pozycję na Dalekim Wschodzie, zaangażowała się w wojnę z Japonią. Kraj ten miał podobne aspiracje i jako pierwszy zaatakował rywala.

Na skutek licznych niepowodzeń lądowych i prawie całkowitego zniszczenia flot Bałtyckiej i Dalekowschodniej, Rosja zakończyła wojnę upokarzającym traktatem z Porthsmouth. Klęska ta oraz niezadowolenie społeczne zaowocowały licznymi protestami w całym kraju. Pośród nich najbardziej znana jest tak zwana krwawa niedziela, gdzie wojsko brutalnie stłumiło pokojową manifestację. Wydarzenia te z kolei były przyczyną rewolucji w 1905 roku. W jej wyniku Mikołaj II musiał wprowadzić pierwsze liberalne reformy w Carskiej Rosji.

Wielka Wojna

W kilka lat później światem wstrząsnęła Wielka Wojna, w której zarówno wybuchu jak i przebiegu Rosja brała bezpośredni udział. Cesarstwo Romanowów zaangażowane po stronie Wielkiej Brytanii i Francji opowiedziało się przeciwko Cesarstwom Niemiec i Austro-Węgier. Ciekawostką jest, iż Mikołaj II był spokrewniony zarówno z Cesarzem Niemiec Wilhelmem II jak i Królem Wielkiej Brytanii Jerzym V (który dodatkowo był do niego bardzo podobny).

Abdykacja

Przedłużające się walki na froncie wschodnim i brak wyraźnej perspektywy na zwycięstwo wywołały w 1917 roku falę buntu, zarówno w wojsku jak i w licznych miastach cesarstwa. W wyniku tak zwanej rewolucji lutowej Cara Mikołaja II zmuszono do abdykacji z tronu na rzecz swojego brata, który jednak korony nie przyjął. Byłego już Cara wraz z rodziną aresztowali wkrótce na rozkaz Rządu Tymczasowego.

Zamożność rodziny carskiej głośno podkreślali rewolucjoniści i porównywali ją z biedą obywateli kraju, wzbudzając przy tym nienawiść do upadłego władcy. Według wyliczeń dochody z posiadłości ziemskich przynosiły rocznie dzisiejszą równowartość około $1 mld. Znaczące były też udziały w kolejach USA, wyceniane obecnie na $9 mld. Dodatkowo w skład majątku wchodzić miały też liczne dzieła sztuki. Z drugiej strony przyznać należy iż większość z tych kwot stanowiła własność Cesarstwa, a nie osobisty majątek Mikołaja II.

Tragiczny koniec

Wilhelm II po abdykacji emigrował z Niemiec do Holandii. Mikołaj II zamierzał przenieść się do Wielkiej Brytanii, gdzie posiadał pewien majątek i gdzie nadal panował jego kuzyn. Rewolucjoniści z Leninem na czele, obawiając się jednak wpływów byłego już Cara na przebieg rewolucji nie wyrazili na to zgody. Po kilkukrotnym przenoszeniu aresztowanych wydali w 1918 roku rozkaz rozstrzelania ostatniego Cara Rosji wraz z całą jego rodziną (żona, cztery córki, syn oraz osobisty lekarz i troje służących). Rosyjski Kościół Prawosławny uznaje dziś Mikołaja II jako świętego.

©history.com

Jaja Faberge – symbol luksusu

Najsłynniejszymi dziełami, które wykonywała pracownia Fabergé to cesarskie prezenty wielkanocne, zwane jajkami Faberge. Wykonywano je z cennych klejnotów – kamieni szlachetnych, kości słoniowej, masy perłowej, srebra, złota oraz emalii. W sumie pracownia wykonała 52 cesarskich jaj Fabergé.

Wartość rynkowa jajek wynika z ich wartości artystycznej, historycznej i muzealnej. W większości ceny te osiągnięto na aukcjach. W tej chwili większość cesarskich jajek znajduje się w kolekcjach muzealnych lub prywatnych.

Jajo koronacyjne Faberge było najcenniejszym i najkosztowniejszym w kolekcji carskiej. Jajko pracownicy pracowni Faberge wykonali w 1897 roku w związku z koronacją Mikołaja II i Aleksandry Fiodorownej. Jego koszt w tamtym czasie to 5 650 rubli. W 2004 roku zostało ono wycenione na kwotę $18-$24 mln. Jajko zimowe osiągnęło cenę $9,58 mln. Natomiast jajko wykonane z okazji 15 rocznicy koronacji cara Mikołaja oszacowano na kwotę $10-$15 mln. A jajko konwaliowe wykonane w stylu secesyjnym oszacowano na  $12-$18 mln.

Źródło: Wikipedia.org; celebritynetworth.com; www.faberge.com.pl; ohme.pl

 

 

11.01.2022 11:30
Autor: Msk